Ana Sayfa / Sosyal Market / Sosyal Yardım Şartlarımız

SOSYAL YARDIM ŞARTLARIMIZ

Şehirde bulunan dezavantajlı gurupları tespit et, şehir hayatını onlar için avantajlı hale getir.

Avantajlı ve dezavantajlı gruplar arasında köprü vazifesi gör; sosyal dengeyi sağla.

Durumu olan gerçek ve tüzel kişileri, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye özendir; sosyal dayanışmayı tesis et.

Dezavantajlı gruplara yakın dur, onlar için kolaylıkla ulaşılabilir ol.

Sosyal yardımların bağışçıdan teslim alınıp ihtiyaç sahibine ulaştırılması sürecinin her aşamasında şeffaf ve hesap verebilir ol.

İnsanlık onurunu daima korunması gereken dokunulmaz hak olarak kabul et; yardım talep edenleri rencide etmeyecek bir sistem geliştir.

Sosyal yardımı kent yönetiminin asli vazifesi olarak gör; bu vazifeyi en etkili biçimde yerine getirebilmek için planlar, stratejiler ve eylem planları hazırla, uygula.

Sosyal yardım sürecinde mükemmele ulaşmak için birimlerini ve kapasitelerini daima güncelle, modernize et.
Geçmişten, ortak hafızadan intikal eden yardım geleneğini bugüne taşı, yaşat.