YETİM ÖKSÜZ BURS PROJESİ

Öksüz, annesi ölmüş yetim ise babası ölmüş çocuk. Öksüz kelimesi, hem annesi hem babası ölmüş çocuk anlamında da kullanılır.

Çocuğun sağlıklı bir psikoloji ile büyümesi için anne-baba sevgisi ve şefkatiyle yetişmesi son derece önemlidir. Biçilen roller gereği, ailenin ayakta durmasında, maddî olarak yaptıkları bir yana; ana baba, ailede, çocuğun üzerinde, varlıklarını her zaman manevî bir güç, bir güven kaynağı olarak sürdürürler. Bu nedenle, gerek annenin, gerekse babanın yokluğu, çocuklar için büyük bir eksikliktir.

 

Babasız, fakat varlıklı bir anne kucağında yetişen bir çocuk, psikolojik olarak baba şefkatinin yokluğunu her zaman hissederek büyür. Annesizlik ise çocuğun üzerinde daha da derin izler bırakır. Sadece ekonomik ihtiyaçların karşılanması, sağlıklı bir kişilik için yeterli değildir. Çocuk hem anne hem de baba tarafından sevilmeye, okşanmaya muhtaçtır. Bu yüzden çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde anne ve babanın yeri tartışılamaz. Bu gerçek, yetimlerin sorunlarının çözümünde bütün toplumun duyarlı olmasını, şöyle ya da böyle, herkesin kendisine göre mutlaka birtakım sorumluluklarının bulunduğunu gösterir. Yetim ve öksüzlere karsı birey ve toplumun sorumlulukları, maddi ve manevi olmak üzere iki ana eksen üzerinde yoğunlaştırılabilir.

 

Maddi sorumluluklar, yetim ve öksüzlerin malını ve canını korumak; beslenme, giyinme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak olarak ifade edilebilir.

 

Manevi sorumluluklar ise, yetim ve öksüzün psikolojik gelişimini ilgilendiren her eylemi içerir. Şefkat dolu davranışlar sergilemek, sevgi dolu bir ortam hazırlamak, eğitimiyle ilgilenmek, güzel bir ahlak kazandırmak gibi.

 

İnsanlar doğuştan "iyi"dir. Onları "kötü" yapan yoksulluk kaynaklı kötü koşullardır. Bilimsel açıdan yapılan çalışmalarla insanların ihtiyaçları hiyerarşik olarak belirlenmiştir. Gıda ve giyecek insanların biyolojik olarak temel ihtiyaçlarıdır. İnsanlar, bu ihtiyaçları karşıladıktan sonra güvenli bir ortamda, sağlıklı bir aile ortamında, daha sonra da grup içinde saygın bir birey olmak ihtiyacını hissederler ve bu ihtiyaçları da giderildikten sonra insanın derinliklerinde olan kendi "yaratıcı yeteneklerini" ortaya koymak isterler. Eğer bu gerçekleştirilmez ise, yani grup içerisinde saygın bir yer ve yeteneklerini ortaya koyamama durumu oluşursa toplum, gençlerimizin şiddet, öfke, saldırganlık, stres, depresyon gibi psikolojik sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.

Bu sorunlar ise gençlerimizi sosyal hayata dahil ederek, aşamadıkları engelleri aşmaları konusunda bizlerin desteğiyle çözümlenecektir.

Vakfımız, Beyoğlu İlçesindeki yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli Sosyal Projeler içerisinde yer almakta, yardıma muhtaç ailelerimizin hayatla olan bağını güçlendirmek için yeni Sosyal Projeler üretmektedir. Bu aileler içerisinde yukarıda da bahsettiğimiz gibi üzerinde hassasiyetle durulması gereken yetim ve öksüz öğrencilerimiz için bir burs projesinde LC Wakiki Mağazacılık ile ortak işbirliği yaparak ilk yıl için ihtiyaç sahibi 25 çocuğa destek oluyoruz.