Sosyal Market

Sosyal Market Projesi Vakfımızın isminden de anlaşılacağı gibi öncelikli ve Vakfımızın adının yaşatıldığı projemizdir. Sosyal Market 20 Ağustos 2010 tarihinde resmi açılış ile faaliyete geçmiştir. Vakfımız Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde, İlçe sınırları içerisinde mevcut olan gelir grupları ile Türkiye’ nin her kesimindeki ticari işletmeler arasında bir köprü kurma görevi arzusunu taşımış, sosyal bağları güçlendirerek toplumsal huzurun sağlanması ve kamu hizmetlerinin kalitesi açısından gerçekleştireceği faaliyetlerde buna büyük önem vermiştir. Muhtaç vatandaşlara nitelikli hizmet sunmak ve ihtiyaçlarına göre yardım yapabilmek amacıyla Gıda Bankacılığı kapsamında hizmet veren Sosyal Market Projesi’ni uygulamaya koymuştur.

 

Beyoğlu’ nda ikamet eden ve ikamet ettiği yer itibari ile hemşehrilik bağı ile birbirine bağlı yardıma muhtaç vatandaşlarımıza modern çağın niteliklerine yakışır şekilde destek olmak üzere Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde kurulan Sosyal Market;  Beyoğlu’ nda ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal yardım ve sosyal hizmet üniteleri kurarak, insan onuruna yakışır şekilde sosyal yardım hizmetlerini sunmak, sosyal dayanışmayı ön planda tutarak ilçe sakinlerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir hizmet modelidir.

 

Proje Türkiye’nin farklı bölgelerindeki küçük veya büyük ölçekli ticari işletmelerle, ülkemizin her kesiminden göç almış yaralı bir bölge olma özelliğine sahip Beyoğlu’ nun kozmopolit yapısı içerisinde sıkışmış, farklı hikayeleri olan yardıma muhtaç aileler arasında köprü kurmayı hedeflemiştir. Bu anlamda STK’ lar ve ticari işletmeler ile işbirliği protokolleri ve projelendirme yapılarak daha büyük bir kitleye ulaşılmaktadır.

 

Sosyal Market Projesi alışılagelmiş yardım faaliyetlerinin dışında yeni bir konsept, yenilikçi bir hizmet modelidir. Projede daha önce sadece kamu kurumları eliyle yapılan yardımlara hayırseverlerin desteği için teşvikte bulunulmuş yenilikçilik ve şeffaflık anlayışıyla tabiri caiz ise zenginden alıp fakire verme modeli benimsenmiştir. Yasalarımızda belirtilen önü açık bir mecrayı canlandırıp farklı bir bakış açısıyla yorumlayan model, sosyal dengeyi sağlayan bir terazi niteliğindedir. Bir taraftan Türkiye’ nin neresinde olursa olsun tüm ticari işletme sahiplerine ulaşmayı hedeflerken diğer taraftan Beyoğlu’ nda ki tüm muhtaçlara ulaşmayı hedeflemiştir.