KADINA DESTEĞİN ADRESİ MİKRO KREDİNİN 98. ŞUBESİ “BEYOĞLU”

MİKROFİNANS, yoksul KADINLARIN kendi kendilerine gelir getirici faaliyette bulunmalarına imkân sağlayan KÜÇÜK BİR SERMAYEDİR.

MİKROFİNANSIN AMACI, Klasik yollarla (banka kredisi) kredi alamayacak kişilere; yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde, ailesi ve kredi alan için, kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılmasını, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamaya katkı sağlayacak SERMAYE İHTİYACINI KARŞILAMAKTIR.

Prof. Dr. Muhammed Yunus’un dünyada öncülüğünü yaptığı ve 2006 Nobel Barış Ödülü de alan ve Türkiye Grameen Mikrofinans Programı çerçevesinde yürütülmekte olan Mikrofinans uygulaması; Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği ilk çeklerle, Türkiye’de ilk defa Diyarbakır’da 18 Temmuz 2003 tarihinde başlatılmış olup halen;

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında ve 12 Mayıs 2013 tarihi itibariyle, 67 ilde ve 97 şubede, 61.251 üye içinden hiçbir teminat ve kefalet istenmeden, tamamen güvene dayalı olarak,  NET 218.785.780 TL mikrokredi verilmiş olup, verilen kredilerde vadesi gelen mikrokredilerde %100 geri dönüş oranı sağlanmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/a Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, 38/n Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak ve 60/İ Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımları yapmak maddeleri gereği Belediyelerin yapmakla görevli ve sorumlu oldukları "dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar" Beyoğlu Belediye Başkanlığı,

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Beyoğlu Sosyal Market Vakfı’nın ortaklaşa hazırlanan hizmet projesi çerçevesinde yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Mayıs 2013 te bir protokol imzalanmış Sosyal Market Vakfı ve Beyoğlu Belediyesi destekleri ile Beyoğlu Mikro Kredi Şubesi 98. Şube olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte Sosyal Market Vakfı tarafından Türkiye İsrafı Önleme Vakfına 50.000 TL lik hibe yapılmış ve Beyoğlunda açılan mikro kredi şubesine ve aynı zamanda Beyoğlu’ nda yaşayan kadınların çalışma hayatına katılmasına destek sağlanmıştır. Böylece Sosyal Market Vakfı kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlarımızın da kalbine dokunmuştur. Kadınların istihdam alanlarının gelişmesi anlamındaki teşviklerimiz bunun gibi projelerle devam etmektedir.