Ana Sayfa / Hakkımızda / Misyon Ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Sosyal Market Vakfı; din, dil, ırk ayrımı gözetmeden yardıma muhtaç bütün kesimlere

ulaşmayı; sosyal yardımların adil, şeffaf, sürdürülebilir ve insan onuruna yakışır bir

şekilde organize edilmesini amaçlamaktadır.

Vakfımız, bu amaç için sosyal dayanışma ve yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmak,

teşvik etmek ve toplumsal dinamikleri etkinleştirerek her kalbe dokunmayı misyon

olarak belirlemiştir.

 

VİZYON

Temel ilkesi ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ olan vakfımızın nihai hedefi; ülkemizde

ve dünyada sosyal dengenin sağlanması amacıyla planlar, projeler, stratejiler geliştirip

ortak akıl ve işbirliği içinde uygulamak ve her insana ulaşmaktır.